Продукти

Брокерски услуги

Брокерски услуги

Управление на активи

Управление на активи

Екипът на "Аксим Инвест"  разполага с качествени познания, експертен опит и собствени инструменти, които ни позволяват да извършваме надлежна проверка и работа по конкретно портфолио, която осигурява значително финансово въздействие върху резултата.

Нашият екип и експерти в индустрията разбират уникалните предизвикателства, пред които са изправени институционалните инвеститори. В тази връзка, съвместно с клиентите ни разработваме иновативни решения, като им помагаме да се ориентират в промените в инвестиционния пейзаж и да улавят ключови възможности. Ние помагаме за подобряване на цялостната инвестиционна ефективност, съобразена с конкретните нужди на всеки клиент и ситуация. Екипа ни се основава на идеята, че можем да помогнем инвеститорите да постигнат успех, като им предоставим експертни и честни съвети и независим външен поглед върху техния бизнес.

Няма двама еднакви клиенти. Вашите уникални нужди и цели определят начина, по ние прилагаме опита си за да открием заедно нови възможности и перспективи за Вашия бизнес.

Консултинг

Консултинг

Ние подкрепяме нашите клиенти в следните области:

Корпоративна стратегия и управление. Ние помагаме на инвеститорите да оформят и адаптират своята стратегия и управление пред новите предизвикателства и реалности.
Инвестиционна стратегия и създаване на стойност. Нашето активно присъствие във всички основни индустрии информира задълбочена база от знания за различни класове активи и инвестиционни теми. В съчетание с нашето разбиране за веригата на стойността на инвестициите, това ни позволява успешно да помогнем за формирането на основната стратегия на нашите институционални инвеститорски клиенти.

Инвестиционна ефективност. Ние подкрепяме клиентите за управление на портфолио, изследвания и управление на знанията, с фокус върху най-доброто изпълнение и знания, подходящи за техните стратегически нужди.

Пазарни анализи

Пазарни анализи

Пазарните анализи помагат на клиентите да идентифицират и уловят най-стойностните прозрения от данните и да ги превърнат в конкурентни предимства. Това помага да се трансформират данните по начини, които оформят всички аспекти на стратегия, операции и управление на риска. Предефиниране на оперативни модели е ежедневна задача за нас за да постигаме увеличаване на възвръщаемостта, подобряване на рисковата позиция и да помогнем на нашите клиенти да бъдат резултативни на днешните пазари.

Резултатите от пазарните анализи, рейтингите/сигналите, трябва да се използват като полезна, но не и безпогрешна информация, за да допълни Вашия собствен процес на вземане на решение за инвестиции. Крайната цел е да имате балансирано и диверсифицирано портфолио който ви позволява да инвестирате с коефициентите във Ваша полза. Важно е непрекъснато да се наблюдават всички тези процеси на капиталовите пазари и съответните промени в резултата на вашето портфолио,за да вземате инвестиционните си решения с убеденост и спокойствие.

Хеджиране

Хеджиране

Хеджирането е вид застраховка срещу неблагоприятни събития, която не ги предотвратява, но ограничава последиците от тях. Хеджирането срещу инвестиционен риск представлява използването на различни финансови инструменти (акции, суровини, лихвени равнища, валути и др.), за да се избегнат загуби от негативни движения в цената.В много случаи за хеджиране се използват финансови инструменти, или т.н. деривати, като най-често срещаните са опциите и фючърсите. Чрез тях загубата на основната инвестиция се покрива от печалба на деривата.

В областта на финансите хеджирането е допълнителна инвестиция, предназначена да намали риска от друга инвестиция.Това е начин да се намалят рисковете за бизнеса, като същевременно се реализират печалби в инвестициите.