Консултинг

Ние подкрепяме нашите клиенти в следните области:

Корпоративна стратегия и управление. Ние помагаме на инвеститорите да оформят и адаптират своята стратегия и управление пред новите предизвикателства и реалности.
Инвестиционна стратегия и създаване на стойност. Нашето активно присъствие във всички основни индустрии, ни предоставя информация и задълбочена база от знания за различни класове активи и инвестиционни теми. В съчетание с нашето разбиране за веригата на стойността на инвестициите, това ни позволява успешно да помогнем за формирането на основната стратегия на нашите институционални клиенти.

Инвестиционна ефективност. Ние подкрепяме клиентите в управление на портфолио и изследванията, с фокус върху най-доброто изпълнение и знания, подходящи за техните стратегически нужди.